برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

10 محصولات یافت شده
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 اینورتر راتا مدل RTX-36 3DIH
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 اینورتر راتا مدل RTX-32 3DIH
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 اینورتر راتا مدل RTX-24 3DIH
تماس بگیرید داکت اسپلیت 54000 راتا مدل RTX-54
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 راتا مدل RTX-48
تماس بگیرید داکت اسپلیت 42000 راتا مدل RTX-42
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 راتا مدل RTX-36
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 راتا مدل RTX-30
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 راتا مدل RTX-24
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 راتا مدل RTX-18