برندها

موقعیت نصب دستگاه

کیت اینورتر (کم مصرف)

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

فروشگاه

11 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر گازی پنجره ای 18000 سرد مهراصل مدل RECIPROCATING18
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم مهراصل مدل MA48
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 48000 سرد تروپیکال مهراصل مدل MA48 COOL
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 36000 سرد تروپیکال مهراصل مدل MA36
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد تروپیکال مهراصل مدل MA30
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد تروپیکال مهراصل مدل MA24
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد تروپیکال مهراصل مدل MA18
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر مهراصل مدل INV24
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر مهراصل مدل INV18
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر مهراصل مدل INV12
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر مهراصل مدل INV09