برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

8 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW24HKYFA10-05
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW18HKYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW12HKYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW09HKYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW24HVYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW18HVYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW12HVYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW09HVYFA10-05