برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

8 محصولات یافت شده
21,400,000 تومان 20,100,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW24HKYFA10-05
17,250,000 تومان 16,200,000 تومان کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW18HKYFA10-05
13,300,000 تومان 12,500,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW12HKYFA10-05
12,000,000 تومان 11,280,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW09HKYFA10-05
20,000,000 تومان 18,800,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW24HVYFA10-05
15,800,000 تومان 14,850,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW18HVYFA10-05
12,300,000 تومان 11,550,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW12HVYFA10-05
10,600,000 تومان 9,900,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW09HVYFA10-05