برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

8 محصولات یافت شده
18,250,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW24HKYFA10-05
14,500,000 تومان کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW18HKYFA10-05
11,230,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW12HKYFA10-05
9,710,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW09HKYFA10-05
17,550,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW24HVYFA10-05
13,800,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW18HVYFA10-05
10,760,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW12HVYFA10-05
9,300,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW09HVYFA10-05