برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

7 محصولات یافت شده
21,500,000 تومان 19,750,000 تومان فن کویل کانالی 2200CFM مدیا مدل MKT3H-2200G100
20,300,000 تومان 18,680,000 تومان فن کویل کانالی 1800CFM مدیا مدل MKT3H-1800G100
19,600,000 تومان 17,990,000 تومان فن کویل کانالی 1600CFM مدیا مدل MKT3H-1600G100
12,500,000 تومان 11,500,000 تومان فن کویل کانالی 1200CFM مدیا مدل MKT3H-1200G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1000CFM مدیا مدل MKT3H-1000G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 800CFM مدیا مدل MKT3H-800G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی مدیا مدل MKT3H-1400G70