برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

7 محصولات یافت شده
25,500,000 تومان 23,400,000 تومان فن کویل کانالی 2200CFM مدیا مدل MKT3H-2200G100
23,200,000 تومان 21,300,000 تومان فن کویل کانالی 1800CFM مدیا مدل MKT3H-1800G100
21,500,000 تومان 19,800,000 تومان فن کویل کانالی 1600CFM مدیا مدل MKT3H-1600G100
16,450,000 تومان 15,200,000 تومان فن کویل کانالی 1200CFM مدیا مدل MKT3H-1200G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1000CFM مدیا مدل MKT3H-1000G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 800CFM مدیا مدل MKT3H-800G70
17,200,000 تومان 15,850,000 تومان فن کویل کانالی مدیا مدل MKT3H-1400G70