برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

3 محصولات یافت شده
16,250,000 تومان 14,800,000 تومان فن کویل دیواری 400CFM گلدیران مدل GLKG-400S
16,100,000 تومان 14,650,000 تومان فن کویل دیواری 300CFM گلدیران مدل GLKG-300S
17,800,000 تومان 16,200,000 تومان فن کویل دیواری گلدیران مدل GLKG-600S