برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

118 محصولات یافت شده
22,800,000 تومان 21,000,000 تومان فن کویل دیواری 400CFM گلدیران مدل GLKG-400S
16,500,000 تومان 16,000,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 800CFM سرما آفرین مدل 42AC-080
14,000,000 تومان 13,500,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 600CFM سرما آفرین مدل 42AC-060
12,600,000 تومان 12,150,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 400CFM سرما آفرین مدل 42AC-040
10,900,000 تومان 10,500,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 300CFM سرما آفرین مدل 42AC-030
10,200,000 تومان 9,850,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 200CFM سرما آفرین مدل 42AC-020
16,500,000 تومان 16,000,000 تومان فن کویل زمینی بالازن 800CFM سرما آفرین مدل 42AB-080
14,000,000 تومان 13,500,000 تومان فن کویل زمینی بالازن 600CFM سرما آفرین مدل 42AB-060
12,600,000 تومان 12,150,000 تومان فن کویل زمینی بالازن 400CFM سرما آفرین مدل 42AB-040
10,900,000 تومان 10,500,000 تومان فن کویل زمینی بالازن 300CFM سرما آفرین مدل 42AB-030
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 800CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F120
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 600CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F100
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 400CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F80
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 300CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F60
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 200CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F40