برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

8 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 لورچ دو مبدل فن دار چگالشی آرتمن مدل ARTMAN32
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 لورچ دو مبدل فن دار آریان مدل ARIAN32
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 لورچ دو مبدل فن دار آریان مدل ARIAN28
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 لورچ دو مبدل فن دار آریان مدل ARIAN24
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 لورچ دو مبدل فن دار آدنا مدل ADENA32
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 لورچ دو مبدل فن دار آدنا مدل ADENA28
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 لورچ دو مبدل فن دار آدنا مدل ADENA24
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 لورچ دو مبدل فن دار هرما مدل HERMA24