برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

23 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 60000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-60
105,000,000 تومان اسپلیت کاستی 48000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-48
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-36
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 24000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-24 Z1
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 18000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-18 Z1
تماس بگیرید اسپلیت پرتابل 12000 سرد و گرم هایسنس مدل HPH-12F
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 90000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-90FM
82,650,000 تومان 80,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 55000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-55FM
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 45000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-45FM
53,500,000 تومان 52,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-36FM
38,900,000 تومان 37,900,000 تومان اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-30TQ
31,921,000 تومان 31,000,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-24TQ
26,132,000 تومان 25,000,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-18TQ
19,460,000 تومان 18,800,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-12TQ
17,770,000 تومان 17,250,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-09TQ