برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

23 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 60000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-60
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 48000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-48
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-36
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 24000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-24 Z1
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 18000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-18 Z1
تماس بگیرید اسپلیت پرتابل 12000 سرد و گرم هایسنس مدل HPH-12F
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 90000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-90FM
43,164,000 تومان 40,900,000 تومان اسپلیت ایستاده 55000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-55FM
34,500,000 تومان 32,800,000 تومان اسپلیت ایستاده 45000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-45FM
28,656,100 تومان 27,250,000 تومان اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-36FM
20,502,900 تومان 19,600,000 تومان اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-30TQ
16,786,000 تومان 15,950,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-24TQ
14,148,200 تومان 13,550,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-18TQ
10,491,300 تومان 10,000,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-12TQ
9,532,100 تومان 9,150,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-09TQ