برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

23 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 60000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-60
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 48000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-48
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-36
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 24000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-24 Z1
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 18000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-18 Z1
تماس بگیرید اسپلیت پرتابل 12000 سرد و گرم هایسنس مدل HPH-12F
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 90000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-90FM
101,000,000 تومان 98,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 55000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-55FM
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 45000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-45FM
65,300,000 تومان 63,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-36FM
47,600,000 تومان 47,000,000 تومان اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-30TQ
38,000,000 تومان 36,800,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-24TQ
32,000,000 تومان 31,000,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-18TQ
23,700,000 تومان 23,000,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-12TQ
21,700,000 تومان 21,000,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-09TQ