برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

23 محصولات یافت شده
65,945,000 تومان 62,650,000 تومان اسپلیت کاستی 60000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-60
62,348,000 تومان 59,000,000 تومان اسپلیت کاستی 48000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-48
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-36
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 24000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-24 Z1
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 18000 سرد و گرم اینورتر هایسنس مدل HIC-18 Z1
تماس بگیرید اسپلیت پرتابل 12000 سرد و گرم هایسنس مدل HPH-12F
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 90000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-90FM
57,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 55000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-55FM
54,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 45000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-45FM
37,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم هایسنس مدل HFH-36FM
27,000,000 تومان اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-30TQ
21,700,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-24TQ
18,100,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-18TQ
13,600,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-12TQ
12,350,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم مایا هایسنس مدل HRH-09TQ