برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

23 محصولات یافت شده
28,400,000 تومان 26,100,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 1500CFM مدیا مدل MKA-1500R
23,000,000 تومان 21,200,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 850CFM مدیا مدل MKA-850R
13,600,000 تومان 12,500,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 750CFM مدیا مدل MKA-750R
20,400,000 تومان 18,750,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 600CFM مدیا مدل MKA-600R
13,600,000 تومان 12,500,000 تومان فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت 400CFM مدیا مدل MKD-400
13,050,000 تومان 12,000,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت 300CFM مدیا مدل MKD-300
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه 600CFM مدیا مدل MKC-600
18,100,000 تومان 16,650,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه 400CFM مدیا مدل MKC-400
17,600,000 تومان 16,200,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه 300CFM مدیا مدل MKC-300
28,400,000 تومان 25,850,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 1500CFM گلدیران مدل GLKD-1500
25,750,000 تومان 23,400,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 1200CFM گلدیران مدل GLKD-1200
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 950CFM گلدیران مدل GLKD-950
18,000,000 تومان 16,300,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 600CFM گلدیران مدل GLKD-600
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 400CFM گلدیران مدل GLKD-400
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 300CFM گلدیران مدل GLKD-300