برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

23 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 1500CFM مدیا مدل MKA-1500R
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 850CFM مدیا مدل MKA-850R
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 750CFM مدیا مدل MKA-750R
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 600CFM مدیا مدل MKA-600R
تماس بگیرید فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت 400CFM مدیا مدل MKD-400
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت 300CFM مدیا مدل MKD-300
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه 600CFM مدیا مدل MKC-600
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه 400CFM مدیا مدل MKC-400
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه 300CFM مدیا مدل MKC-300
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 1500CFM گلدیران مدل GLKD-1500
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 1200CFM گلدیران مدل GLKD-1200
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 950CFM گلدیران مدل GLKD-950
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 600CFM گلدیران مدل GLKD-600
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 400CFM گلدیران مدل GLKD-400
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 300CFM گلدیران مدل GLKD-300