برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

16 محصولات یافت شده
11,700,000 تومان پکیج دیواری 22000 بیتا بوتان دو مبدل فن دار مدل BITA22
11,950,000 تومان پکیج دیواری 24000 بیتا بوتان دو مبدل فن دار مدل BITA24
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 نوا آکوا بوتان مدل NUOVA ACQUA24
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 بنسر پرو بوتان دو مبدل فن دار مدل BENESSERE PRO
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 چگالشی بوتان مدل OPTIMA ALTA35C
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 ورونا بوتان دو مبدل بدون فن مدل VERONA24I
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 ورونا بوتان دو مبدل فن دار مدل VERONA24RSI
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 پرلاپرو بوتان دو مبدل بدون فن مدل PERLAPRO28I
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 پرلاپرو بوتان دو مبدل بدون فن مدل PERLAPRO24I
21,000,000 تومان پکیج دیواری 32000 پرلا پرو بوتان دو مبدل فن دار مدل PERLAPRO32RSI
18,900,000 تومان پکیج دیواری 28000 پرلا پرو بوتان دو مبدل فن دار مدل PERLAPRO28RSI
17,900,000 تومان پکیج دیواری 24000 پرلا پرو بوتان دو مبدل فن دار مدل PERLAPRO24RSI
تماس بگیرید پکیج دیواری 22000 پارما بوتان دو مبدل بدون فن مدل PARMA22I
15,600,000 تومان پکیج دیواری 24000 پارما بوتان دو مبدل فن دار مدل PARMA24RSI
تماس بگیرید پکیج دیواری 22000 پارما بوتان دو مبدل فن دار مدل PARMA22RSI