برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

10 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم سوپر اینورتر EMURA دایکین مدل FTXG25LW/S RXG25L
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم سوپر اینورتر EMURA دایکین مدل FTXG25LW/S RXG25L
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم سوپر اینورتر EMURA دایکین مدل FTXG25LW/S RXG25L
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر دایکین مدل FTXG50LW/S RXB50C
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر دایکین مدل FTXG35LW/S RXB35C
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر دایکین مدل FTXG25LW/S RXB25C
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر دایکین مدل FIXB60C
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر دایکین مدل FIXB50C
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر دایکین مدل FIXB35C
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر دایکین مدل FTXB25C