برندها

مبدل حرارتی اواپراتور

ظرفیت سرمایشی Ton

نوع کمپرسور

گاز مبرد

کشور سازنده

توان مصرفی سرمایش KW

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
تماس بگیرید چیلر 83 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG300H/NB-M
تماس بگیرید چیلر 540 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG1900H
تماس بگیرید چیلر 444 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG1560H
تماس بگیرید چیلر 137 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG480H