برندها

توان موتور HP

ظرفیت هوادهی CFM

فروشگاه

21 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE700
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE600
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE500
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE400
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE350
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE280
56,233,100 تومان 54,500,000 تومان بهار ساز 680 انرژی مدل GM680
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1800
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC2500
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1100T
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی تک فاز مدل EC1100D
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل VC1100
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0600
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0380
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280