برندها

توان موتور HP

ظرفیت هوادهی CFM

فروشگاه

21 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE700
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE600
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE500
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE400
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE350
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE280
51,121,000 تومان 49,600,000 تومان بهار ساز 680 انرژی مدل GM680
54,445,500 تومان 52,300,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1800
68,190,400 تومان 65,500,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC2500
22,345,000 تومان 21,500,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1100T
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی تک فاز مدل EC1100D
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل VC1100
11,488,600 تومان 11,000,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0600
6,976,000 تومان 6,700,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0380
3,477,100 تومان 3,380,000 تومان کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280