برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 36000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PLUS-VUW362
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PLUS-VUW322
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PRO-VUW282
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PRO-VUW242