برندها

ظرفیت هوا دهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه 600CFM گلدیران مدل GLKC-600
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه 300CFM گلدیران مدل GLKC-300
تماس بگیرید فن کول کاستی چهارطرفه 750CFM گلدیران مدل GLKD-750
تماس بگیرید فن کویل کاستی یکطرفه 400CFM گلدیران مدل GLKC-400