برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

10 محصولات یافت شده
28,400,000 تومان 25,850,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 1500CFM گلدیران مدل GLKD-1500
25,750,000 تومان 23,400,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 1200CFM گلدیران مدل GLKD-1200
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 950CFM گلدیران مدل GLKD-950
18,000,000 تومان 16,300,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 600CFM گلدیران مدل GLKD-600
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 400CFM گلدیران مدل GLKD-400
تماس بگیرید فن کویل کاستی چهارطرفه 300CFM گلدیران مدل GLKD-300
22,000,000 تومان 20,000,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران مدل GLKC-600
17,600,000 تومان 12,800,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران مدل GLKC-300
تماس بگیرید فن کول کاستی چهارطرفه گلدیران مدل GLKD-750
18,100,000 تومان 16,500,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه گلدیران مدل GLKC-400