برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

11 محصولات یافت شده
125,000,000 تومان 112,000,000 تومان داکت اسپلیت 60000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-60HR
107,000,000 تومان 96,000,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-48HR
78,000,000 تومان 70,000,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-36HR
60,000,000 تومان 54,000,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-24HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-18HR
97,700,000 تومان 88,000,000 تومان داکت اسپلیت 60000 تک الکتریک مدل BT-MD-60HR
86,400,000 تومان 78,000,000 تومان داکت اسپلیت 48000 تک الکتریک مدل BT-MD-48HR
63,500,000 تومان 57,000,000 تومان داکت اسپلیت 36000 تک الکتریک مدل BT-MD-36HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 تک الکتریک مدل BT-MD-30HT3
47,000,000 تومان 42,000,000 تومان داکت اسپلیت 24000 تک الکتریک مدل BT-MD-24HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 تک الکتریک مدل BT-MD-18HR