برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

11 محصولات یافت شده
70,300,000 تومان 63,300,000 تومان داکت اسپلیت 60000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-60HR
67,200,000 تومان 60,500,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-48HR
49,000,000 تومان 44,000,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-36HR
34,100,000 تومان 30,700,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-24HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-18HR
55,500,000 تومان 50,000,000 تومان داکت اسپلیت 60000 تک الکتریک مدل BT-MD-60HR
51,200,000 تومان 46,000,000 تومان داکت اسپلیت 48000 تک الکتریک مدل BT-MD-48HR
39,000,000 تومان 35,000,000 تومان داکت اسپلیت 36000 تک الکتریک مدل BT-MD-36HR
25,200,000 تومان 23,200,000 تومان داکت اسپلیت 30000 تک الکتریک مدل BT-MD-30HT3
28,900,000 تومان 26,000,000 تومان داکت اسپلیت 24000 تک الکتریک مدل BT-MD-24HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 تک الکتریک مدل BT-MD-18HR