برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

11 محصولات یافت شده
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-60HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-48HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-36HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-24HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 اینورتر تک الکتریک مدل BT-MDGI-18HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 تک الکتریک مدل BT-MD-60HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 تک الکتریک مدل BT-MD-48HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 تک الکتریک مدل BT-MD-36HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 تک الکتریک مدل BT-MD-30HT3
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 تک الکتریک مدل BT-MD-24HR
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 تک الکتریک مدل BT-MD-18HR