برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

107 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری30000 آلزان با مبدل حرارتی مخزنی فن دار SGM30F
تماس بگیرید پکیج دیواری 30000 آلزان با مبدل حرارتی مخزنی SGM30
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آلزان با مبدل حرارتی مخزنی فن دار SGM24F
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آلزان با مبدل حرارتی مخزنی SGM24
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آلزان دو مبدل فن دار SGM24SF2
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 آلزان تک مبدل فن دارSGM24SF
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 ایمرگاس دو مبدل بدون فن NIKE MYTHOS25
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 ایمرگاس دو مبدل فن دار EOLO MYTHOS24
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 ایمرگاس تک مبدل بدون فن NIKE STAR24 3E
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 ایمرگاس تک مبدل فن دار EOLO STAR24 3E
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 ایمرگاس مخزن دار VICTRIX ZEUS SUPERIOR32
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 ایمرگاس دو مبدل فن دار VICTRIX SUPERIOR32
تماس بگیرید پکیج دیواری 26000 ایمرگاس مخزن دار مدل VICTRIX ZEUS26
تماس بگیرید پکیج دیواری 26000 ایمرگاس دو مبدل فن دار مدل VICTRIX26
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 کاپریس شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 28FC2