برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

5 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 800CFM جی پلاس مدل GFU-LC800G30
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 600CFM جی پلاس مدل GFU-LC600G30
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 400CFM جی پلاس مدل GFU-LC400G30
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 300CFM جی پلاس مدل GFU-LC300G30
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 200CFM جی پلاس مدل GFU-LC200G30