برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

5 محصولات یافت شده
14,000,000 تومان 12,400,000 تومان فن کویل سقفی توکار 800CFM جی پلاس مدل GFU-LC800G30
11,600,000 تومان 10,300,000 تومان فن کویل سقفی توکار 600CFM جی پلاس مدل GFU-LC600G30
10,200,000 تومان 9,000,000 تومان فن کویل سقفی توکار 400CFM جی پلاس مدل GFU-LC400G30
9,600,000 تومان 8,600,000 تومان فن کویل سقفی توکار 300CFM جی پلاس مدل GFU-LC300G30
7,800,000 تومان 6,900,000 تومان فن کویل سقفی توکار 200CFM جی پلاس مدل GFU-LC200G30